මයිල්ලෑවෙ කම්මල..

1948 දි මයිල්ලෑවට කම්මලක් ලැබුනෙ ගමට
උවමනාඋදලු නගුලු හදන්නට මිස මහ ආචාරියා නොහොත් ලොකු බාස්ට උවමනා ලෙස හරකුන්ට ලාඩම් හදන්නට නොවේ.එදා ඉදන් හදන්නෙම ලාඩම් මිස වෙන දෙයක්නොවේ.කලින් කලට එන ලොකු බාස්ලට මයිනහම ඇදලා දෙන්න කොල්ලො වැඩට ආවෝය.කම්මලෙ නැවතිච්ච එවුන්ට කිව්වෙ හිටුකොල්ලො කියාය.පුහ් කොල්ලො කියා කිව්වෙ ඕඩර් වැඩි කාලෙට හම ඇද, ගානකුත් කඩාගෙන,වැඩෙ ගොඩදාලා දෙන එවුන්ටය.ලොකුබාස් පුහ් කියපු ගමන් මුන් පන එපා කියාගෙන දුවන්නේය.මේවගෙ එවුන්ගෙන් දැන් කම්මල පිරිලාය.සාමනේර ඇත්තොත් පන්සල් අතැර ලොකු බාස් ගාව වැඩය.ලොකුබාස් දැන් හදන්නෙ 18 වැනි ලාඩමය.මින් පෙර ලොකුබාස්ලා හදපු එක ලාඩමක්වත්කිසි ගතියක් නැත,හරකුන්න්ටත් වැඩක් නැත.කම්මලටත් වැඩක් නැත කිය ලොකුබාස් කෑගසයි.හැමෝම හොල්මන්ය.ලොකුබාස් දැන් ලාඩම ගහන්න යන්නෙ කකුලට නොව සුසුම්නාවටය.දැන් හරකුන්ගෙ කුර ගෙවී ඇතිනිසා ගහන්න ඕන තැන ලොකුබාස් දනී.සුසුම්නාවට ලාඩම් ගැසීම පහසු වැඩක් නොවෙන නිසා උදව්වට සහෝදර බාස්ලා ටිකක් සිටි.මෙදපාර දෙන්නෙ සුසුම්නාව කොරවෙන්නම බව වෙදමහත්තුරු කියති. මය්යිල්ලෑවෙ ලොකුබාස්ට ලගින්වත් තියන්න බැරි මකබාස් කෙනෙක්ද සිටි.මෙයගෙ වැඩපොල වැහෙන්න ඔන්න මෙන්නය.ඒකෙහිටපු කොල්ලො දැන් වැඩිහරියක් ලොකුබාස් ගාව වැඩයඉතුරු වෙල ඉන්න ටිකත් විස්කිරිඤ්ඤා කාලා වගෙය.මකබාස්ගෙ ගෑණි ලොකුබාස් ගාව වැඩටගියත් පුදුම වෙන්නදෙයක් නැත.වැඩපොල හුචස්ය.
ජර්සි හරකුන්ට ලාඩම් වැඩක් නැත.ඒ උන් බර අදින්නෙ නැතිනිසාය.උන්ට කම්මලක් තියා මය්ල්ලෑවක්වත් තිබුනත් එකය,නැතත් එකය.අනිත්වුන් නම් අයාලෙ යන හරකුන්ය.උන් පෝස්ටරයක්,කාඩ්බෝඩ් කෑල්ලක් කාගෙන සිටි.උන්ට කම්මල තිය උන් ගැනවත් අවබෝධයක් නැත.කුමකින් කුමක් වේදැයි කියා අපි මයිල්ලෑවෙ හරක් පට්ටියෙ වැට උඩට වි බලසිටිමු.

About aruge adaviya

ෂේප් එකයි,පාරයි---ටෝච් එකයි,පොල්ලයි
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to මයිල්ලෑවෙ කම්මල..

  1. Miyuru says:

    ඒ වැට උඩ ඉඳන් තාමත් මේ බලා ඉන්නවා… හී… හී..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s