කන්සල් පඩ..

කනට ඇහුන විදිහට එක හාමුදුරු කෙනෙක් තව හාමුදුරු කෙනෙක් ගෙන් ඇහුවෙ,පන්සලක් තියෙනවා,අරගෙන කරමුද? කියලාය.මේ බොහෝ කලකට පෙරය.මට හිතුනෙ මේකත් තව කඩයක් අරන් කරනවා වාගෙ කියලාය.දැන් නම් මට හිතෙන්නෙ ගොඩක් පන්සල් ඇත්තටම කඩ පමනක් නොව සුපර් මාකට්ය.වෙනසකට තියෙන්නෙ මුදලාලි සරම බැනියම,කමිස කලිසම,අඳින්නෙ නැති එක පමනි.අනිත් එක දැනට විකුනනෙ ධර්මය පමනි.අනිත් එවාත් විකුනන්න ගත්තොත් මේවා කන්සල් පඩ පමනක් නොවි, රැන්සල් පා කඩ වෙන්නටත් බැරි නැත.
මේ වගට,
මම වෙමි,

පන්සලෙ ස්ථවීර.

Aru

About aruge adaviya

ෂේප් එකයි,පාරයි---ටෝච් එකයි,පොල්ලයි
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to කන්සල් පඩ..

  1. Miyuru says:

    එහෙම නැත්නම් ලෝකෙ රටත් හිනස්සව හිනස්සව ඔය කරන සේවය නොකරාවිය… කන්සල් පඩවල ගඳ දැන් හැමෝටම දැනෙනවනෙ…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s