හේනට ගොස් එන අම්මා ජල පහරින් මරුට(පුවතක්)

කඳුළු නොවේ හේනට ආවඩන්     නේ
හයිය පමනි හේනේ පැල් රකින්    නේ
අලි ඇත්තුත් පන දුන් මවු රජුන්    නේ
කිමද හනික වතුරට හිස  නමන්    නේ ………..
.

හැඬුනා වුනත් හිත හඬනට නොදෙන්  නේ
බඩගිනි උනත් නැහැ  කුස එය කියන්  නේ
මා පොඩි තමයි මගෙ පෙම්බර මවුන්    නේ
හිටින් අවට  මා තනිකර නොයන්       නේ…….
.

කෲර අලි වලස් හේවා සටන්         මැද
කලට නොවසිනා වැහි හෝ අකුනු    මැද
ළපටි කුරක්කන් හා ඒ බඩ ඉරිඟු     මැද
අම්මේ වෙයන් මගේ ලෝකයේ සුපුන්  සඳ………

Aru

Advertisements

About aruge adaviya

ෂේප් එකයි,පාරයි---ටෝච් එකයි,පොල්ලයි
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to හේනට ගොස් එන අම්මා ජල පහරින් මරුට(පුවතක්)

  1. Miyuru says:

    හැම හෙනේම දුප්පත් එවුන්ටමයි… සොබාදහම පවා…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s