බහුචිතවාදියා නොහොත් නාගරික නන්නත්තාරයා

කතා කල යුතු දේ බොහොමයක් කාලය විසින් අනාථ හෝ නන්නපෝල් කරනවා. මේ අර්බුදය ඉක්මනින් තේරුම් ගැනීම මගේ අමාරුවට වඩා ලාංකීය සිනමා වර්තමාන මාරුවට වඩාත් වැදගත් වේ. නිකන් ඉන්න ඉන්න ගමන් මේ සිනමාවේ ඉස්සරහ සහ පස්ස පැත්තේ ටෝක් අහන්න. එය අපි ආදරය කෙරූ සිනමාවේ ආරම්භක ඇත්ත නැත්ත ලෙසටම තල්ලු කරදේ. බොරුවෙන් ඉවත් වීමට වඩා කලින් වටහා ගතයුතු වන්නේ , බොරුව හඳුනා ගැනීමයි. කාලය ශේප් නම් , ලින්ක් https://www.youtube.com/watch?v=JB75TCygUaY&t=1483s 18.02 සිට ඇහුන් කම් දෙන්න. මේ ලාංකීය සිනමාවේ වර්තමානයයි. මම ලිව්වේ” බහුචිතවාදියා “නම්වූ සිනමා නිර්මාණය පිලිබඳවයි.

මේ අප ආදරයෙන් වටහා ගත යුතු ලාංකීය සිනමාවේ විශ්වාසනීයත්වයයි. මම මේ සිනමා පටයේ ට්‍රේලරය නරඹා ඇත. මම “කෝලම් කිංග්” නම්වූ ලාංකීය ද්‍රවිඩ සිනමා නිර්මාණයේ පූර්ව ප්‍රචාරක පටයත් නරඹා ඇත. මේ සියල්ල තුල කතා වෙන්නේ මහා ඇත්තකි. මා එවු ලින්ක් එක නරඹන්න හෝ අසන්න.

මේ කතා කරනා සියළු සත්‍යයන් වෙනුවෙන් , පෙනී සිටීනා කිසිඳු පාලකයෙක් නැත. කරන්න වෙන්නේ පාන් වෙනුවට චූන් කෑමය. නැත්නම් චූන් වෙනුවට පාන් කෑමය. අපි චූන් පාන් මිනිසුන් සහ ගැහැණුන් බව කාට කියන්නද…

Advertisements

About aruge adaviya

ෂේප් එකයි,පාරයි---ටෝච් එකයි,පොල්ලයි
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to බහුචිතවාදියා නොහොත් නාගරික නන්නත්තාරයා

  1. pra jay says:

    බහුචිතයි

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s