ඉස්සර දවසක…….

වේලාව සහ ඩේටා, බයිට් හෝ කලාව පිලිබඳ ආශාවක් , උනන්දුවක් තියෙන අය නරඹන්න, උමා අසේනි නම්වූ ඒ තරුන වැඩසටහන් මෙහෙයවන්නිය අගය කරන්නෙමි.

About aruge adaviya

ෂේප් එකයි,පාරයි---ටෝච් එකයි,පොල්ලයි
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

4 Responses to ඉස්සර දවසක…….

  1. දොලහ පැන්නට පස්සේ බාගන්ට පුලුවං අයියා …. 199 කාඩ් එකක් දැම්මහම 1gb ඩේ ටයිම් සහ 1gb නයිට් ටයිම් ලැබෙනවා … ඩේ ටයිම් ඉවර උනාට නයිට් ටයිම් ඉතුරු වෙනවා …. එහෙම gb එකතු උනහම ඔය මොනවහරි බනක් දහමක් බාගන්නවා … මේකත් එහෙම කරතහැකි

  2. ඉවාන් පවුලූශා says:

    //”උමා අසේනි නම්වූ ඒ තරුන වැඩසටහන් මෙහෙයවන්නිය අගය කරන්නෙමි”// මාත් එහෙමයි අයියා , එයාව අගය කරන්ට හිතෙනවා . 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s