ඇත්තමද අප්පා…….

දරාගන්න බැරිවුනාම, ඕනම මහා ලොකු ගල්කුළක් නාය යනවා …..ඒක ඇත්තද අප්පා…

ඔව්…ඒක එහෙමම තමයි.

සහතිකයි…ඒක  එහෙමම තමයි

එහෙමමයි .

මහ මුහුද ගොඩ ගලනවා වගේ සහතිකයි.

බුදුන් මියැදෙනා සේ සහතිකයි……..

About aruge adaviya

ෂේප් එකයි,පාරයි---ටෝච් එකයි,පොල්ලයි
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to ඇත්තමද අප්පා…….

  1. ඉවාන් පවුලූශා says:

    මොකද ලොකු අයියෙ

  2. නැතිව, අර සම්මාන උළෙලකින් පස්සෙ මොකෙක්ගේ හරි කතිවකට ගහක් ගලක් වගේ පනස් අවුරැද්දක් පුරා විහිදෙන අපූරැ කතා කියපු මනුස්සයෙක් ගොළු උනේ 😕

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s