වරේවා මාස්ටර් වරේවා…

මට මෙලෝ දෙයක් මතක නෑ…
මෝඩ යකෙක් මූ…
එහාට වෙලා හිටපන්…
සමාවෙන්න බෙග් මාස්ටර්…

 

Advertisements

About aruge adaviya

ෂේප් එකයි,පාරයි---ටෝච් එකයි,පොල්ලයි
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to වරේවා මාස්ටර් වරේවා…

  1. උදිත පුතාට මතකද මන්දා අප්පච්චි වෙඩින් එකට දීපු ගිෆ්ට් එක…..අර ආසන සංවිධායක පට්ටම…ඒක මතක් කරලා මේක කියමු..

  2. ඉවාන් පවුලූශා says:

    පුතා වගේ පොඩි එකා නිසා බැනල හදාගන්න හදන්නේ, ඒවටත් පද හදනවනේ මේ මිනිස්සු

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s