අනේ ඉනෝකා…

ඇත්තමයි අපි බලන් හිටියා සැළලිහිනියා පියාඹයි කියලා. අනේ අයිටීඑන් එකෙන්වත් ඉගෙන ගන්නකෝ. හරි පරක්කුයිනෙ. මේවා විහිළු නෙමේ. රටේ වගකීම්. බැරි නම් දාලා යන්න. මට බැහැ කියන්න. ඉනෝකා සත්‍යාංගනී….. නිර්මාණකරනය සහ පරිපාලනය යනු කට සහ පුක වගේ අන්තයන් දෙකක් යන බව  ……අවසානයේ ධර්මසේන පතිරාජයන් පවා වටහා ගත්තා දැයි මට සැක සිතේ.මේ සින්දුව දැම්මේ නම් ටියුන් එක ආතල් නිසා.

Advertisements

About aruge adaviya

ෂේප් එකයි,පාරයි---ටෝච් එකයි,පොල්ලයි
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s