පන්දම… යකෙක් වුනත් මොකෝ ආදරේ නම්

හුඟ කාලෙකට පස්සේ අහුවුන පට්ට නිර්මාණයක්. හොඳින්ම රස විඳින්න. මට මියුසික් වීඩියෝ නම් දකින්න වුනේ නැහැ. ඒත් පොඩි කොල්ලෙක්ගේ ලොකු වැඩක්…වීඩියෝ දෙකක්. මේ දරුවගේ වැඩ වලට සවන් දෙන්න.

යටින් තියෙන වීඩියෝ එක සමග, මේ දරුවාගේ ක්‍රියේශන් එක අවබෝධයෙන් සැපක් ගන්න!!!!https://www.youtube.com/watch?v=LgdW5UdaAqU

 

About aruge adaviya

ෂේප් එකයි,පාරයි---ටෝච් එකයි,පොල්ලයි
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s