රස ආහාර කවලා……. මේවා බයිලා නෙමේ..

අපේ MS මේවා කිව්වේ පොදු ජන රස සුව පිනිසය. ජනාධිපතිMS දැන් ගහන්නේ අපේ MSකිව්ව බයිලාවලට වඩා අප්සෙට් බයිලාය. මුන් තරම් බයිලා කාරයෝ ජීවිතේට දැක නැත.වොලි බැස්ටියන්ලා, එම්.එස්ලා, ඇන්ටන් ජෝන්ස්ලා, මේ බයිලා අහන්න ජීවතුන් අතර නැතිවීම ඒ මිනිසුන්ට යහපතකි. අත හැරියත් දාලා යන්නේ නැහැ…..සිතුවද ඈ දාලා යයි කියාලා…….මට මේක ලියන්න හිතුනෙත් මහිම රේඩියෝ කියන එක අහන්න ලැබුනට පස්සේ…. මහිම රේඩියෝ ලමයින්ට ජයවේවා!!!!!!!!

රස ආහර කවලා රන්කූඩුවෙ තබලා
ඇතිකරන්න ගත්ත මාල ගිරවි
අතහරින්න කියලා ඇයි කියන්නෙ ඔහෙලා
සිතුවද ඈ දාල යයි කියාලා
අතහරින්න කියලා ඇයි කියන්නෙ ඔහෙලා

මම බත් කෑවද ගිරවි කියල ඇහුවම
ඔව් මම බත් කෑව කියනව
මම ගිරවි ගිහින් කැලේ අතඅරින්නද
අනේ අනේ එපා කියනව

අපි ඇති කෙරැවත් රන් කූඩුවෙ දමලා
කුස පිරෙන්න රජ ආහර කවලා
ගිරවුන් යනවළු ලැබුනොත් පැනලා
ඔබ යනවද මටත් එහෙම කරලා
වත්තෙ මල් පිපෙන්නෙ නෑ
ගෙදර සිරියාවක් නෑ
ඔබ නැතිනම් මේ දේවල් නෑ
ගිරවුන් හොද නෑ මේ ගිරවි එහෙම නෑ
අතහැරියත් දාල යන්නෙ නෑ

ඔබේ රෑන සමග පියබාගන යන්න
කුබුරට ගොස් අහුලාගන කන්න
කැලේ ගහක රෑ කාලේ ගෙවන්න
ඔබත් ආස නැද්ද ඒ විදියට ඉන්න

ලස්සන මල් වතුවල ගැවසෙන්න
වලාකුළු ඉරාගෙන ඉගිලෙන්න
නෙලාගෙන ඇවිත් පලතුරු කන්න
ඔබට ආසනැද්ද ඒ විදියට ඉන්න
ඒ විදියට ඉන්න ආසදැයි බලන්න
මේ කූඩුවෙ දොර ඇරල තියන්න
මාව දාල යන්න බැහැ නේද කියන්න
මට ආසයි එය දැනගන්

සිතුවද ඈ දාල යයි කියාලා..

Advertisements

About aruge adaviya

ෂේප් එකයි,පාරයි---ටෝච් එකයි,පොල්ලයි
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to රස ආහාර කවලා……. මේවා බයිලා නෙමේ..

  1. අත ඇරියත් දාලා යන්නේ නැහැ කිවිවට මුන්ට පු***ට පයින් ගැහුවත් යන්නේ නැහැ. ඒ තරම් බලයට කෑදරයි…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s