අපිට පිස්සු හලෝ……..fuck the system

සිස්ටම් එක අමු පිස්සුවක්. ඉතින් සිස්ටම් එකම ෆක් කරන්න කියන එක වැරදිද? ෆක් ද සිස්ටම්…..යස් ෆක් ද සිස්ටම්…හරියට වටහා ගන්න. මට බනින්න එපා… යස්…ෆක් ද සිස්ටම්…….මෙහෙම ගියොත් මෙහෙම බලාපොරොත්තුවෙන්න…..

මම කියන්න ට්‍රයි කරන දේ හීනියට තේරුම් ගන්න. මේවා පඩ විහිළු නෙමේ….හිතන්න… මම නම් හරිම කැමතියි මේ සිස්ටම් එක ෆක් වෙලා යනවා දකින්න……සින්දුව අහන්න.

https://www.google.com/search?q=fuck+the+system+songs&rlz=1CAASUD_enGB656GB656&oq=fuck+the+system+songs&aqs=chrome..69i57.28150j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Advertisements

About aruge adaviya

ෂේප් එකයි,පාරයි---ටෝච් එකයි,පොල්ලයි
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s