රෝමය සහ රොමැන්ටික් නොවන ඉතිහාසය

රෝම ශිෂ්ඨාචාරය, රෝම අධිරාජ්‍ය සහ රෝමාණු සාහිත්‍යය සහ ඒ භාවිතාව ලෝක රාජ්‍ය පාලන භාවිතාවෙ ගති පැවතුම් කෙරෙහි කොතරම් බල පෑමක් ඇති කර ඇතිදැයි නැවත නැවතත් සිතන්නට ඉතාලියේ කොලෝසියම නොහොත් ඇම්ෆිතියටර් ෆ්ලැවියන් අධ්‍යනය කිරීම ඉතා වටිනා බව මගේ අදහසය. රෝමාණු අධිරාජ්‍යේ එදා පැවති කෲරත්වය සහ වහලා වෙනුවෙන් දැක්වු අති අමානුශික ගති පැවතුම් පිලිබඳ නොයෙකුත් මති මතාන්තර සහ අදහස් සාකාච්ඡා වේ. නමුත් අපි තවමත් ඒ සියළු දේ නිවැරදිව ග්‍රහණය කර ගත හැකි ශිෂ්ඨ සම්පන්න මිනිසුන්ද යන්න මම තවමත් කල්පනා කරන්නෙමි.

ලොකු ටෝක් එකක් නෙමේ.
“අත පත ගාන්නේ අඳුරේ නම්…ආලෝකය දකින්නේ ඉවසීමෙන්ම පමනි. අපි බැටරි නැති ටෝර්ච් වගෙ කියා සිතේ”

ඉතාලිය යනු ලෝක ඉතිහාසයේ මහා අමුතුම කතාවක් බව ඒ සංචාරයෙන් මම හඳුණගත්තෙමි. මම ටෝර්ච් එකට බැටරියක් දාගත්තෙමි.

About aruge adaviya

ෂේප් එකයි,පාරයි---ටෝච් එකයි,පොල්ලයි
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to රෝමය සහ රොමැන්ටික් නොවන ඉතිහාසය

  1. “ඉතාලිය යනු ලෝක ඉතිහාසයේ මහා අමුතුම කතාවක් බව ඒ සංචාරයෙන් මම හඳුණගත්තෙමි. මම ටෝර්ච් එකට බැටරියක් දාගත්තෙමි.” මේ වැකිි දෙක වචන දහසකින් යුතු කතාවක් පවසනවා. අරුට ස්තුතියි.

  2. රෝමය ගැන මිනිස්සු නැවත කතා කරන්න ගනී. මිනිස්සු අදුරේ අතපත ගාන යුගයක ඔබ ටෝර්ච් එකට බැටරි දාගෙන හරි එලිය දකින්නට සැලස්සවීම මම දකින්නේ හොඳ ආරම්භයක් ලෙසයි. ඔබට ජය වේවා….!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s