ඇවිදින මලමිනිය Abdelaziz Bouteflika

ඇල්ජීරියාවේ ඇවිදින මලමිනිය Abdelaziz Bouteflika ගැන කියවන්න . ඔබට මෙවන් මෘතකලේබර කිහිපයක් අපේ රටේ අද පවා සොයා ගත හැකිවේ . මුන්ට කියා දිය යුතු වන්නේ  මරණානුස්මෘතිය නම්වූ කෙටි සහ සරල යථාර්තය පමණයි . පරාක්‍රම කොඩිතුවක්කු කවියා සහබාගිවූ මේ ඉරිදා “සිහිනයකි රෑ ” වැඩසටහන නරබන්න .වෙලා තියෙනවා නම් සේනක බටගොඩ කියන මේ සින්දුවත් ,මොන්ටි පයිතන් එකත් අහන්න.

Always look on the bright side of the life……….

About aruge adaviya

ෂේප් එකයි,පාරයි---ටෝච් එකයි,පොල්ලයි
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to ඇවිදින මලමිනිය Abdelaziz Bouteflika

  1. පරාක්‍රම කොඩිතුවක්කුගේ සිහිනයකි රෑ වැඩ සටහන ගත් වෑයම තවමත් සාර්ථක වුනේ නැහැ. පරිගණකයේ වරදක්ද නැතහොත් රූපවාහිනී වෙබ් සයිට්එකේ දොසක්දැයි තවම හදුනාගන්නට බැරිවුනා.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s