ගැහැණු දරුවෝ අදාළ කරගන්න එපා…..

ඔන්න බලපන් ……ෆයිසර් ඇන්ඩ් පයිසර් අතර වෙනස එෆ් නම්, එෆ් යනු ෆක් වේ. ෆයිසර් ෆක් එකට බෙහෙත් හදනවා..පයිසර් සංසර්ඝයේ යෙදෙනවා. ඒකත් හොඳයිනේ… ව්‍යාඝ්‍රා නැතිව වැල් පෙනෙල කෝප්පයක් ගහලා ජුන්ඩා දිහා බලන් අනිත්‍ය මෙනෙහි කරන්න තිබුනා. ඔය ජුන්ඩා තමයි ජීවිතේ අනිත්‍ය කියලා දෙන හොඳම එකා. අනිත් ඉන්ද්‍රීයෝ ඒවා තේරුම් ගන්නේ පස්සෙ. ඒකනේ වයසට යනකොට පන්සල් යන්නේ.. උඹලා මොකද හිතන්නෙ,,

About aruge adaviya

ෂේප් එකයි,පාරයි---ටෝච් එකයි,පොල්ලයි
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to ගැහැණු දරුවෝ අදාළ කරගන්න එපා…..

  1. Lakmal Kandevidane says:

    හී

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s