සබඳ අපි කිච නොවෙමු.

සජිත් ප්‍රේමදාස විසින් ලක්ෂ්මන් සෙනෙවිරත්නට ගැයු ගීතය.

සබඳ අප කිච නොවෙමු
හැමදාම ටොකු වදින……
රනිලයට වැඩේ දෙමු
සිරිකොතෙ රජ වෙන්න….
(සබඳ අපි කිච නොවෙමු]
දහ හතද,දහ අටද
ඒවා මට පොඩි වැඩිය…..
කරදියද,සුලුදියද
ඒවා දෙමු ටිල්වින්ට…..
(සබඳ අපි කිච නොවෙමූ)
අපේ හඬ,අපේ මග
සිරිකොතට පමනක්ද…
ඒකවත් බේරගමු
යන ගමන අන්දොස්ය…
(සබඳ අපි කිච නොවෙමු)
හොඳින් නම් හොඳින් බව
රවි දන්නේම නැද්ද……..
තාත්තත් මම වගේ
ලකී බොට අමතකද? ….

Aru

Advertisements

About aruge adaviya

ෂේප් එකයි,පාරයි---ටෝච් එකයි,පොල්ලයි
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

4 Responses to සබඳ අපි කිච නොවෙමු.

  1. Miyuru says:

    අයියෝ සංසාරෙ… අර පින්තූරෙ මං මේ දැක්කෙ පළවෙනි වතාවට… සින්දුව නම් හොඳටම ගැලපෙනවා..

  2. Anonymous says:

    ඔය පින්තුරේ තමයි.!!ඉස්සරත් දැනුත්.!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s